Misioni

SHKR siguron mbështetjen dhe përfshirjen e Rinisë në cdo fushë social–kulturore.

Objektivat

Në përmbushjen e misionit të saj, Qëndra Rinore e Tiranës do të kryejë funksionet e mëposhtme

Baza Ligjore

Për Organizimin dhe Funksionimin e Sherbimit Kombetar per Rinine